OKTOOBRIKUU TEGEMISED

 

Teeme käetrükis linnukesi.

Linnud tulevad värvilised!
Oskan kääridega lõigata!Sellest tuleb punane linnuke.Võimelmistunni harjutused koos õpetaja Anneliga.


Taaskasutus. Kilepakenditest öökullid.

Vaata videolõiku (kliki 2 x).Lõunasöök maitseb hästi. Kalasupp ja tarretis vahukoorega.


Sellel õppeaastal on igal rühmal oma loom. Meie rühma loom on metskits ja nii vahva, et Anital üks
                                                      kitseke kodus olemas on :)


PALJU ÕNNE!

TÄNA SAIN MA KOLME AASTASEKS!

MÕTLE ÜKS SALASOOV JA PUHU KÜÜNLAD ÄRA!

ROLAND KOSTITAB SÕPRU SÜNNIPÄEVA PUHUL.

Õpetaja Anneli teeb lastega rühmatoas harjutusi pallidega.
LEIVANÄDALA TEGEMISED:

Peenmotoorikaharjutus "Seemned leivale". Laste ülesanne on pesulõksuga saada kätte korgid ja asetada leivale. Sõrmede liikumise arengus on koolieelses eas olulisel kohal tegevused, kus tuleb ühendada esemeid, sobitada omavahel osakesi, sorteerida või paigutada ümber eri kuju või suurusega väikeseid esemeid. Tegevused on soovitatavalt mängulised ja neis lihvitakse silmamõõtu, käteosavust, silma ja käe koostööd.
VÕILEIVAD ON VALMIS JA ME SÖÖME NEED KOHE ÄRA!

ISE TEHTUD, HÄSTI TEHTUD. LAPSED SÕID KÕIK ÄRA. MITTEKEEGI EI JÄTNUD JÄRGI :)TUTVUSIME PÄRIS VILJAKÕRTEGA. SAIME TEADA, ET SEEMNETEST SAAB JAHU. KAUNISTASIME MÄNGULEIVAD SEEMNETEGA.

HARJUTAME RONIMISTÜHISTÖÖ "METSKITS"


MUUSIKA SAATEL VIHMAPILVE JOONISTAMINE

MÄNGUNÄDALA UUED MÄNGUD!

MAGNETMÄNG
Täpsuse ja osavuse harjutamine, lisades väikeseid detaile hobuse sabasse ja lakka.


LIIKUMISRADA

Oktoobri kuu viimasel nädalal on saalis lastele üles seatud lastele rada, mille abil saab hinnata laste füüsilist arengut.

Liikumistegevuse õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps:
  1) tahab liikuda ja tunneb liikumisest rõõmu;
  2) suudab pingutada sihipärase tegevuse nimel;
  3) tegutseb aktiivselt üksi ja rühmas;
  4) mõistab kehalise aktiivsuse olulisust inimese tervisele;
  5) järgib esmaseid hügieeni- ja ohutusnõudeid.