Bee Bot

 ESIMENE TUTVUMINE


Õiekeste rühmas on kasutusel Bee Bot ehk siis mesimumm-põrandarobot.  Mesimumm arendab laste matemaatilisi ja eneseväljendusoskusi, samuti põhjus-tagajärg seost, seadme juhtimist ja programmeerimist. Bee-botile saab joonistada ise põnevaid liikumismatte või ehitada käepärastest vahenditest labürinte. Bee bot´e saame kasutada kõikides õppe ja kasvatustegevuste valdkondades.
Ta on õpetaja abiline ja laste sõber, kes aitab anda ülesandeid ja leida õigeid vastuseid. Bee Bot´ ga mängides laps oskab lugeda roboti samme ning tunneb paremat ja vasakut poolt. Areneb lapse täpsus ning loogiline ja tehniline mõtlemine. Laps mõistab põhjus-tagajärg seost ning harjutab probleemidele lahenduse leidmist.Laste esimene tutvus robot- mesilasega. Lapsed said harjutada noolte kasutamist, ruutude lugemist. Õpetaja poolt valmistatud 15X15cm ruudustikuga õppematt.

 NÄDALAPÄEVADE KORDAMINE HOMMIKURINGIS


Alustasime kõige lihtsamast. Lapsed õpivad kasutama edasiliikumise nuppu.
Esimene ülesanne oli teada saada mis nädalapäev meil täna on? Asetasime kolmapäeva juurde väikese legomehikese, et päev ära märkida. Lapsed pidid loendama mitu ruutu on kolmapäevani  ning vajutama vastav arv kordi edasiliikumise nuppu.
Teises üleandes sai laps öelda või näidata millise päeva juurde ta soovib mesilase viia. Jällegi toimus ruutude loendamine ning vastavalt sellele vajutada mesilase edasiliikumise nuppu.
Kuidas kõik see meil välja tuli vaata täpsemalt VÄIKESEST VIDEOLÕIGUST.


"LEIA PAARID"

 

Nädalateema raames "Kauged maad ja rahvad" tutvusime ka meie kõige lähimate naabrite lippudega. Mängus olid kasutusel soome, läti, vene ja eesti lipp.
Lipud asetati mängualale ja lapse üles andeks oli leida paarid ning viia mesilane teise samasuguse lipu juurde.


Kuidas lapsed mängisid paaride leidmise mängu video leiad SIIT.


"VÄIKE, KESKMINE JA SUUR ELEVANT" 


Kaugel maal elavad hoopis teistsugused loomad kui Eestimaal. Enne mängu uurisime piltidelt ja raamatusest ning internetist selle vahva looma välimuse ja eluviisidega. Robot- mesilane aga andis lastele ülesandeks leida üles õige suurusega elevant.


Laste harjutamisest leida õige suurusega elevant väike videolõik asub SIIN."ERINEVAD SÕIDUKID" 

 

Kauged maad on ju põnevad aga kuidas ja millega sinna reisida? Lapsed said valida mängualalt omale meelepärase sõiduki. Selleks, et oma sõiduki juurde jõuda võtsime appi robot- mesilase, kelle abiga pidi laps jõudma õigesse ruutu. Selle mängu abil saime rikastada liikluskasvatuse teemade käsitlemist lasteaias.

 

Sõit sõit bussiga,
vinta vänta rattaga,
killa kõlla trammiga,
kodu poole naeruga.
Üks, kaks, kolm, neli, viis
kes on auto sees?
Viis, neli, kolm, kaks, üks
seal on väike laps.
Üks, kaks, kolm, neli, viis
tule välja siis!
Viis, neli, kolm, kaks,
üks ei saa, mul lahti kinga krõps. 

 

 

 Laste mängimisest video asub SIIN.

 

"SAJAJALGNE KAOTAS SOKID- LEIA PAARID"

 

Meie rühma kevadlavastus räägib sajajalgsest kellel oli kohutavalt palju jalgu ja sokke, loomulikult lähevad vahel siis sokid kaduma. Eelnevalt uurisime sokkide mustrit ja leidsime paarid, siis võtsime kasutusele mesilane, kelle abiga hakkasime paare leidma. Mängima sai korraga tulla kaks last. Mängualale laotasime sokid nii, et igal sokil oli ka paariline. Laps valis ühe soki, asetas sellele mesilase, otsis üles teise samasuguse soki ning viis mesilase selle juurde.

 

Laste mängimisest video asub SIIN.


"MILLISE TÄHE VALIB MESILANE?".

 

Enne mesilasega mängima hakkamist tegime tutvust varjuteatriga. Hommikul olime valmistanud omale teateri jaoks sajajalgsed, kes hakkasid meil teatris esinema. Seejärel vaatasime sõna "TEATER", häälisime sõna, tegime tutvust tähtedega.

Mäng robot- mesilasega oli väga lihtne- kaks last hoidsid enda eest ühte tähte, õpetaja programmeeris mesilase nii, et ta läheks ühe tähe juurde. Lapsed pidid ütlema millise tähe valis mesilane.

 


 

Video laste mängimisest leiad SIIT.

 "TEE KOLME KARU JUURDE"


  Ühes paksus elavad kolm karu, kellel on seal mõnus majake. Mesilane soovis karude juurde külla minna. Selle mängu jaoks võtsime appi täringu. Lapsed pidid veeretama täringut, loendma selle täppe ja täpselt sama palju kordi vajutama mesilase edasiliikumise nuppu. Nii saime vaadata kas mesilane jõudis kohale või mitte. Mõnedel lastel kelle õnnestus täringul saada  kuus täppi jõudis mesilane õnnelikult karude juurde. Tragimad lapsed oskasid kohe ka öelda mitu ruutu jäi puudu karudest.
Laste mängimisest video leiad SIIT.


"LINNUD"


Kevade alguses on meil alati planeeritud linde käsitlev nädalateema. Enne mesilasega mängimist kuulasime kevadist linnulaulu, vaatlesime pilte lindudest, nimetasime nende nimesid. Arutlesime miks osad linnud lendavad talveks lõunamaale, mis nad teevad seal? Mängus kasutasime lauamängu pildikaarte, kus olid ka kanad. Lapsed mõistsid, et kanad on kodulinnud ega rända talveks minema. Tekkis huvitav arutelu kas kanad lendavad, tiivad on neil ju olemas.
Laste mängimisest video asub SIIN.


"LINNUKE LÄHEB OMA PESSA"


Pesa on igal linnuliigil erineva suuruse ja kujuga. Lapsed tutvusid mõistetega linnupesa, munad, munema ja hauduma.
Seekord võtsime appi jällegi mesilase, kelle külge kinnitasime linnukese ja mesilane aitas linnukese oma pessa.


Meie mängu peategelane. Kuidas robot- mesilane aitas linnukese oma pessa- seda näed SELLEST VIDEOLÕIGUST.BEE BOT KUNST


Mesilastega ei mängi ainult lapsed vaid ka õpetajad, kes on allaolevatel piltidel valmistamas ühte kunstitööd.

Põnevaid ja harivad õpilugusid leiab siit: "Bee bot õpilugude raamat".